Požehnání na dně věcí, příběhů a setkání

28.10.2020

Ježíši, toto není náš soukromý příběh,

a malá touha oddělená ode všech.

Ježíši proto tě prosíme:

Proměňuj světlem této noci naše tělo.

Pohlaď tyto unavené a bezradné ruce,

pomaž olejem milosrdenství naše chodidla.

Svatým políbením přijď do sevřených srdcí, 

nezhojených ran a nezjevených slz.

Dotkni se touto nocí všech, 

se kterými jsme v životě sdíleli svou nahotu.

Dotkni se jich tak, jako ses dotýkal Máří Magdaleny.

Důvěřujeme jejich cestě a svobodě, neboť i s nimi jdou tví andělé.

Nežádáme, aby nás ve všem pochopili.

Vždyť takoví nejsme ani my.

Víme však, že i oni potřebují najít místo k odpočinku, 

a důvěru pro temnoty, kterých není ušetřen nikdo z nás.

Požehnej a dotkni se našich rodičů.

Teď víme, jakou cestou prošli, 

neboť nyní podobnými místy procházíme také.

Ctíme naše matky a otce, 

jakkoliv zde selhávali vůči sobě navzájem, i vůči nám.

Vždyť ani my jsme neobstáli a často klesáme.

Tajemstvím tohoto místa bylo však padnout,

a tak se naučit, co znamená Milosrdenství a ne oběti.

Skrze ně jsme přijali tělo a stali se lidmi.

Oni jsou polovinou jediné pravdy o nás samotných.

Ať jim andělé stále opakují slova o Přijetí.

Ať jim dovedeme říct, co cítíme a ctíme.

Požehnej našim dětem, dcerám a synům,

Požehnej jim, neboť dnes už víme jistě,

že je milujeme ve všech jejich scestích a bloudění.

Svěř jejich slzám polibek návratu a důvěry v ně samotné.

Požehnej a obejmi také nás, v milosti Ticha Svatého,

Vylom bránu do podsvětí naší sevřenosti

a umlč hlasy démonů, kteří nám nalhávají,

že si nic nezasloužíme, že naděje dohasíná.

Ježíši prosíme,

proměňuj světlem této noci nás všechny.

Na křídlech andělů strážných,

ať vznesou se tvá Požehnání do všech míst a obydlí.

Amen.


Pokojný advent. Doufám, že v tomto dopise naleznete nejen inspiraci a informace, ale spíš si moc přeju, ať v něm najdete naději a radost, kterou chci s vámi všemi sdílet. Najdete zde několik pozvánek, program farnosti, některé změny týkající se kostela a farnosti, a také plánovaná setkání na jaro a léto 2021.

Lis 29

Advent

Čekáte, že na konci ADVENTU se narodí Ježíšek? Vždyť Ježíš se už dávno narodil. Čekáte, že po smrti bude věčný život? Existuje-li věčný život, tak tento, který máme je jaksi mimo něj? Očekáváte druhý příchod Kristův? Že přijde Kristus a ujme se všeho za nás, zjedná pořádek, pochytá lupiče v oblecích a konečně bude konec?

Udělal si z provazů bič a všecky z chrámu vyhnal, i s ovcemi a dobytkem, směnárníkům rozházel mince, stoly zpřevracel a prodavačům holubů poručil: "Pryč s tím odtud! Nedělejte z domu mého Otce tržiště!" (Jan 2, 15-16)

Možná také vyhlížíte ve své víře Krista, který přijde. Snad jste také odložili uzdravení do budoucích podmínek a přání. Je dost možné, že čekáte Krista oděného slávou a důstojností, Krista v zářivé zbroji, který se staví na tu naší - správnou stranu. Vypadá to stále tak, že Bůh se kamsi skryl. Myslím si, že to vskutku udělal. A udělal to...


"Jak se tedy staneš čistým člověkem? Tím, že někomu dovolíš spatřovat a milovat v sobě pravdu, že dovolíš vidět v sobě vše. Jen ti, kdo tě znají částečně, tě nemají rádi. Z těch, kdo mi opravdu vyjevili celý svůj příběh, jsem nikdy nepoznal nikoho, koho bych nemohl milovat. Když znáte pouze částečnou pravdu, můžete považovat druhé za opovrženíhodné. Když znáte celý obraz, jsou lidé vždy v určité míře hodni lásky a oni sami získávají znovu čistotu. Hledíte čistýma očima Božíma, kde vše je transparentní, vše je pochopeno a odpuštěno."  - Richard Rohr, Radikální Milost

Z pěstiček zaťatých
a nevíš jestli smíš
dříve než usneš
maličko poprosíš

Ježíši, dovol mi, abych ti plná vděčnosti řekla, že tvá láska jde až k bláznovství. Jak chceš, aby se tváří v tvář tomuto Bláznovství mé srdce nerozběhlo k tobě? Jak by má důvěra mohla mít hranice?

Vždy se můžeme odrazit se ode dna, kam jsme dopadli. Kdo se nevyhýbá pádu, ale má odvahu pádem projít, přestane se pádů bát. V mnoha kulturách se pádům říká zasvěcení. Dáme-li souhlas Bohu s jeho nabízenou cestou, která je tak trochu vždy nejprve pádem, získáme na oplátku Boží doprovod.