Požehnaný člověk

Prosil jsem Boha o sílu,
ale On mě učinil slabým,
abych se naučil skromnosti a pokoře.
Žádal jsem Ho o pomoc,
abych dokázal veliké věci,
ale On mě učinil nesmělým,
abych vykonal dobré věci.
Prosil jsem Jej o bohatství,
abych byl šťastný.
On mě učinil chudým,
abych se stal moudrým.
Prosil jsem o nejrůznější věci,
abych si mohl užívat života.
Bůh mi dal život,
abych mohl užívat všech věcí.
Nedostal jsem nic z toho,
oč jsem prosil - ale dostal jsem vše,
co pro mě bylo dobré.
Proti mně samému
byly mé modlitby vyslyšeny.
Jsem uprostřed všech lidí
přece požehnaný člověk.
...
neznámý autor