Pravda

Pravda? Pravda je sešitá našimi jizvami.‬ Je pevná pochybnostmi a krásná v tichu. Proto o ní raději držíš někoho za ruku. Tak, co chceš odevzdat? ‬Přeludy, upocené tričko krví? ‬A čí vlastně? Když jsme ztroskotali pod skalou- konečně mi to došlo. I to potrhané tělo mi nepatří. Že to byl od začátku život sám, který přicházel s každým dalším nadechnutím a hříchem bylo jen zadržovat dech.‬