Pravidlo 77

Holi Festival
Holi Festival

Pravidlo 77, které Ježíš předává svým učedníkům, je prosté: žijte v lásce. Budete-li žít v lásce, budete odpouštět neustále (Lk 17,3-4). Občas se směju, když si uvědomím, co se ve mně právě děje. Vnitřní boj s někým, kdo není přítomen? Nejen, že se smíchem musím odpustit neprve sám sobě, poodstoupit od sebe a vidět celou tu frašku dialogu s někým, kdo tu není, ale také se skřípěním zubů musím odpustit i druhému. Když pravidlo 77 učedníci uslyšeli, hned zavolali na Ježíše: "Dej nám více víry!" Tak velké zděšení to vyvolalo!

Richard Rohr o tomto pravidle říká následující: "Ježíš nehlásá svět, kde se lidé nikdy nezraňují, neproviňují se nebo na nich není páchána nespravedlnosti, ani takový svět neočekává. Soustředí se plně na to, co máme dělat s chybami, když se stanou - ví dobře, že k tomu bude stále docházet. Sedmdesát sedmrktá - je lék pro společenství, které touží se uzdravit, ne pro společenství, které zná předem všechny odpovědi a ví přesně, jaké tresty mají následovat."

Myslím si, že Pravidlo 77, je právě pro dnešní den velmi důležité. Alespoň pro toho, kdo chce zůstávat v Duchu svatém, ve svobodě Božích dětí, v laskavosti přítomného okamžiku. Nikdy nezapomínejme na Pravidlo 77.

Pokoj a dobro.