Prázdninový deník

Milí přátelé, o prázdninách budu dopisovat svou druhou knížku s pracovním názvem "Kolem čtyřicítky." Tak i prázdninový deník bude spíše občasníkem. Boží tělo (Nedělní přípravy budou vycházet každý týden). Užijte si prázdniny a přeji hodně dobrodružství a prožité lásky nám všem. Pokoj a dobro.