Prázdnota a naplnění

Horosedelská kaplička před svítáním.
Horosedelská kaplička před svítáním.

Včera brzo ráno jsem šel na malou procházku. Bylo chvíli před svítáním. Na polní pěšině, jsem se zastavil a díval se chvíli jen tak na hvězdy. V tu chvíli mě prostoupil skličující smutek a pocit, že někde uvnitř mě je prázdnota. Tolik bych si přál, aby se tohle prázdné místo stalo místem setkání. Chtěl bych, aby do něj vstoupil Bůh, a já do něj pak mohl pozvat všechny své blízké, přátele i další lidi, aby se prázdnota změnila v plnost. 

A pak se to stalo. Přišlo smíření, a s ním i pokoj. Najednou. Jako když padá hvězda. Sklíčení i smutek vystřídala radost a vděk. A takový byl i celý den, který se v tu chvíli teprve rodil.