Přechod

Francouzský etnolog Arnold Genepp velmi podrobně ve svých pracech popsal tzv. přechodové rituály (rite de passage). Asi tušíme, že některé z těchto rituálů jsou spojeny s věkem a náboženstvím. Sekularizovaný svět, některým těmto rituálům odebral jejich posvátný význam, ale v podstatě zůstaly zachovány. Obřízka, křest a biřmování, svatba, ale i na jedné straně těhotenství a na druhé straně například pohřeb. To všechno jsou rituály, které nás provázejí životem. Jiné rituály naše civilizace už bohužel nezná. Nevíme jak se stává z chlapce muž (u dívek zůstalo tělesné znamení první menstruace), zoufale schází přechod mezi mládím a zralým věkem (tzv. polední rituály kolem čtyřiceti let), chybí i rituály spojené s iniciací stáří. Nenáboženskému světu vlastně zůstávají jen nemoci, které bez průvodců a těch, kteří by zasvěcovali, nedávají žádný smysl. Přechod má velký význam, jak si všímá právě Genepp, či například Eliade, Moore, u nás Říčan. Jeho význam je v uvědomění celistvosti a sounáležitosti s druhými lidmi, zemí, Bohem a vede člověka k moudrosti a poznání kým doopravdy je.

----

Pokud Vás dané téma zajímá, pak z česky vydaných knih bych jistě doporučil vývojovou psychologii od Pavla Říčana: Cesta životem