Přijď tvé království

Čekání na Godota v podání Theatre du Nouveau Monde
Čekání na Godota v podání Theatre du Nouveau Monde

Adventní čekání na Krista je svého druhu čekáním na Godota, které tak úžasně vystihl Samuel Beckett. S Vladimírem jakobychom říkali "jednou přece přijít musí." Ale on nepřichází, tma je tu stále. Tak co je špatně? Jeden z klíčů k pochopení najdeme v modlitbě Otčenáš. Po dvě tisíciletí opakujeme "přijď tvé království", a přitom si ponecháváme to svoje a ještě k tomu stavíme stále vyšší "bezpečnější" zdi našich zkušeností, názorů a postojů, na kterých tak příšerně lpíme. Adventní čekání na Krista, nebo adventní opuštění vlastního království a cesta? Co si vybereme?