Přijímání Těla a Krve

A tak přijímáme Tělo Kristovo a jeho Krev, dokud nepochopíme, že jsme to, co přijímáme - lidské tělo, které je stále věčný Kristus.

via #RichardRohr