Přijmout kříž

Dnes si připomínáme Růženu z Limy. Mou milou trpitelku pro Krista. Je prý i patronkou zahradníků. A kdo kdy něco pěstoval, od okurek po obyčejnou trávu, ví, jak velký zázrak je, že ze semínka vzejde něco, co chutná a voní a dává obydlí nejmenším, pomáhá zadržovat vodu a spoustu dalších užitečných věcí. Růžena viděla kříž - jako bránu do nebe. Co se nám zdá malé, bezvýznamné nebo dokonce nepřijatelné /špatné a zavržení-hodné/ je klíčem k Bráně Nebeské. Je těžké přijmout své slabosti, přijmout křehkost druhých a vidět v tom cestu do Nebe. Ale přece to jde. Jak říká Ježíš "nesuďte a nebudete souzeni" (Mt 7,1).