Připoj se k modlitbě života

18.06.2020

Život sám je modlitba, ke které se máme připojit. A modlit se dechem, modlit se každou další šlápotou, i odpočinkem, i zaděláváním buchet. Přidat se k téhle modlitbě nočních žab a cvrčků, slepiček ráno, a větru, deště i slunce. Přidat se, znamená ani nemlčet, ani nepřekřikovat. Prostě spočinout. V lásce a přijetí. Je toho tolik, co se musíme naučit a tolik, co zapomenout. Dobrou noc.