Přípravy na neděli 11. února 2018

Milí přátelé.

Carlo Carretto napsal: "Nemůžeš-li jít na poušť, věz, že poušť přijde k tobě." Toto je možná i důvod našich nemocí a slabostí. Chtít poznat Boha v jeho velikosti, slávě, milosrdenství a lásce, ale odmítat jej poznat ve svých zraněních, malomocenství, úzkostech a kříži? Nemůžeme-li si udělat čas na modlitbu, přijde čas, kdy si modlitba udělá čas na nás. Náš "problém" je v tom, abychom takový čas rozpoznali a přestali s hledáním viníků, ale své poslední síly svěřili do Božího milosrdenství.

Celé řípravy najdete opět na konci této stránky ke stažení v pdf.

Společenství modlitby

Každý den se můžeme spojit v modlitbě za uzdravení kolem 21. hodiny. 

Zuzanka je na tom opět o trošičku lépe. Nolánek je se svými rodiči a užívají si to.  

Paní Jana je po operaci a tak doufám, že bude opět lépe. Ale i zde prosím o další modlitby za ní, i jejího syna.

Prosím také o přímluvy:

za Josefa Prokeše z Brna (onkologické onemocnění)

za Jana Z. (dlouhodobé onemocnění)

za Ester (mladá dívka, suicidalita)

za Lenku K. (dg. roztroušená skleróza)

(všechny modlitby jsou čteny při pondělní bohoslužbě za nemocné, která je také spojena se svátostí nemocných a vkládáním rukou)

-----------------

Pozvánky

Pondělní bohoslužba za nemocné

každé pondělí od 18. hodin v husitském kostele v Mirovicích

Autorské čtení z knížky "Když přicházejí andělé"

03. března od 18. hodin v Olomouci - připravuje se

Pokoj a dobro

bratr Filip