Přípravy na neděli 6. května 2018

Milí přátelé,

Apoštol Jan ve svém listu zmiňuje LÁSKU jako způsob poznání Boha, jako způsob života: "Milovaní, milujme se navzájem, protože láska je z Boha, a každý, kdo miluje, je zrozen z Boha a poznává Boha." Velmi úzce to souvisí s druhým obrácením. Jestiliže první obrácení znamenalo opustit dosavadní způsob života, pak nyní je jedinou skutečností Láska. Dívat se z lásky může znamenat pláč i radost. Mluvit z lásky znamená víc mlčet a naslouchat. Dotýkat se z lásky znamená nezraňovat. Proto i v Evangeliu slyšíme Ježíšův hlas: "Zůstaňte v mé lásce."

více najdete v přípravách ke stažení na konci článku.

Bohoslužba za nemocné

Minulou neděli jsme se společně pomodlili v Nerestském lomu. Pár fotografií naleznete zde:

Každé pondělí se od 18. hodin scházíme k bohoslužbě nemocných. Jak to řekl kdysi bratr Lukáš "nemocní se modlí za nemocné." V tomto společenství, vskutku ekumenickém, se scházíme od konce loňského roku a jména nejen přibývají, ale také občas dostáváme dobré zprávy o uzdravení.   Jména můžete posílat i vy na adresu profarnosti@gmail.com, nebo je můžete přinést na lístečku před bohoslužbou. Nyní se modlíme za tyto naše sestry a bratry:

  • Kateřina, 32 let, přijetí svého handicapu, nalezení cesty k Bohu
  • Vladislav, po operaci kolene
  • Markéta, uzdravení
  • Jan, pocit osamocení, úzkost
  • Sára, 23 let, nalezení lásky a vztahu
  • Josef - Alzheimerova choroba
  • Natálie - psychické problémy
  • Marie - onemocnění oběhového systému
  • Barbora - komplikace po operaci kolene
  • Karel- streptokok
  • Jana (chronické deprese, úzkostná porucha, opakované pokusy o sebevraždu)
  • Ivana (trombóza)
  • Lukáš (pokus o léčbu ze závislosti na drogách)
  • Karel (hluboké deprese, ztráta smyslu života)
  • Ester (22) a Štěpán (19) - (cystická fybróza plic)
  • Marie (77, artroza)
  • Štěpán (81, alzheimerova choroba)
  • Věra s nádorem na močovém měchýři
  • Jan - celkové vyčerpání organismu - onemocnění oběhového systému, a za jeho syna Honzíka s psychickými problémy
  • Jan - hraniční porucha osobnosti
  • Eva - onemocnění páteře, nervové problémy
  • Jindra, psychické onemocnění, alkoholismus
  • Alena - v léčebně pro odvykání návykových látek
  • Markéta - deprese
  • Lenka - roztroušená skleroza
  • Jana- onkologické onemocnění
  • Petr - psychické onemocnění, po mrtvici
  • Hana - refrakterní celiakie, porucha krvetvorby
  • Jan - dlouhodobé onemocnění, deprese
  • Ester - mladá dívka, sebevražedné myšlenky
  • Jolana - vnitřní obrácení, odpuštění a uzdravení vztahů
  • Rozárka - po operaci očí, v léčebně
  • Jana - psychické problémy
  • Daniel - deprese, porucha imunity, zánět slinivky, astma
  • Tereza - deprese, úzkosti, panické ataky
  • Adam (16 let - rostroušená skleroza), za jeho maminku Alexandru, která o něj pečuje a také za jejího manžela, který trpí Parkinsonovou chorobou
  • Jana - po operaci zad
  • Josef - nález na plicích
  • Jan - Aspergrův syndrom, drogy, rozháraný život
  • Vanda - po operaci uší, hrozí sluchová vada
  • Zdeňka - plicní embolie
  • malá Terezka - nádor na mozku
  • Irena - angina pectoris, Alzheimerova choroba
  • Václav- problémy s páteří
  • Dorotka - psychické problémy

Nebeský Otče, není snadné přijmout nemoc našich blízkých i svou vlastní. Prosíme tě o uzdravení, ale také poznání smyslu. Dej, abychom nalezli smíření a pokoj srdce. Požehnej všem lékařům, sestřičkám a dalším zdravotníkům, aby svůj dar a své povolání vykonávali z lásky k Tobě. Prosíme o to skrze Krista, našeho Pána a bratra. Amen.

Pokoj a dobro.