Přípravy na neděli 14.10.2018

Ježíš mluví o všem, co nás odděluje a uzavírá. Majetek, moc a dokonce i sobecká zbožnost. C. S. Lewis napsal, že ze všech zlých lidí jsou nejhorší zbožní zlí lidé. Jedno je třeba. Milovat. To jest nevystačit si sám se sebou. Amen. Mk 10, 2-16  

---

Naučme se soucitu s nedostatky bližního. Mějme na paměti, že kdyby nad námi nedržel Bůh svou ruku, konali bychom ještě hůř. [Filip Neri]

---

Dnes odpoledne Vyprávění o pouti do Svaté země (Vojta, Lukáš, Filip a další)

Pondělní bohoslužbu nemocných budu sloužit (stále ještě začínáme v 19.h)

V sobotu se v Mirovicích koná mimořádné vikariátní a diecézní shromáždění.

Na mimořádném vikariátním shromáždění budeme vybírat kandidáty na biskupa. Můj sedmiletý mandát vyprší na konci dubna příštího roku. Mimořádné diecézní shromáždění pak bude projednávat opravu Křesťanského domu v Plzni. Obě setkání jsou samozřejmě přístupná široké veřejnosti (volit a hlasovat, ale mohou jen delegáti shromáždění).