Přípravy na neděli 14. ledna 2018

TĚLO  A  JMÉNO

Základem přírody je rovnováha. Noc a den, slunce a tma, střídání cyklů jaro, léto, podzim a zima. Základem křesťanství je totéž. Jde o rovnováhu mezi tělem a duší. Tělo je smrtelné, je územím, které má hranice. Duše je naopak nesmrtelná a nekonečná. V propojení, v nalezení středu nacházíme pokoj. Ve vědomí, že mé tělo je součástí Kristova těla, nacházím klid. Ve vědomí, že mé tělo způsobuje bolest a utrpení, nacházím zmatek a bolest. O těle Richard Rohr říká: 

"Duchovně celý muž se ke konci života snaží v sobě integrovat mužské i ženské kvality. Tuto lidskou vyváženost a celost zosobňuje samotný Ježíš, který měl mužské tělo spolu s velmi ženskou duší, přičemž obojí fungovalo jako jedno - což byl Duch!"

Současná teologie učí, že tělo je součástí Božího obrazu: "Člověk je stvořen k obrazu Božímu. Obraz znamená výzvu. Obraz tíhne ke své předloze a člověk se při této výzvě rozechvívá." To jsou slova pravoslavného teologa Oliviera Clémenta (1921 - 2009). Podobně se Clément dívá i na sexualitu: "Z křesťanského hlediska se má sexualita stát rozměrem osoby, řečí vztahu osob, do jejichž setkání se má vejít celá nesmírnost života."

Více najdete v souboru ke stažení: