Přípravy na neděli 15. dubna 2018

Milí přátelé,

Ambrož Milánský znovu a znovu pozvbuzoval k hledání Krista. Může nás drtit beznaděj, ale nemusí nás udusit: "Nuže, jdi i ty ke Kristu! Pozdě nebo v noci nebo ve kteroukoliv hodinu, vždycky nalezneš Krista ochotného tě přijmout."

více najdete v přípravách ke stažení na konci článku.

Bohoslužba za nemocné

Děkujeme vám za důvěru a poslaná jména k přímluvám. Pokud potřebujete přímluvnou modlitbu, nebo se chcete přímo zúčastnit, pak stačí přijít vždy v pondělí od 19.h do mirovického kostela. Prosby je možno posílat na mail profarnosti@gmail.com.

Tento týden se modlíme za tyto sestry a bratry:

 • Lenka - roztroušená skleroza
 • Markétu - vážné onemocnění
 • Jana - onemocnění páteře
 • Petr - psychické onemocnění
 • Hana - refrakterní celiakie
 • Jan - dlouhodobé onemocnění, deprese
 • Ester - mladá dívka, sebevražedné myšlenky
 • Jolana - vnitřní obrácení
 • Rozárka - přichází o zrak
 • Jana - psychické problémy
 • Daniel - deprese, porucha imunity, zánět slinivky, astma
 • Tereza - deprese, úzkosti, panické ataky
 • Adam - rostroušená skleroza
 • Ester (22) a Štěpán (19) - (cystická fybróza plic)
 • Marie (77, artroza)
 • Štěpán (81, alzheimerova choroba)
 • Věra s nádorem na močovém měchýři
 • Jan - onemocnění oběhového systému
 • Eva- onemocnění páteře, nervové problémy
 • Jindra - psychické onemocnění, alkoholismus
 • Alena - v léčebně pro odvykání návykových látek
 • Markéta - deprese
 • Jana - po operaci zad
 • Anna - po operaci páteře v Motole
 • Jan - Aspergrův syndrom, drogy, rozháraný život
 • Vanda - po operaci uší, hrozí sluchová vada
 • Magda - problémy s chůzí, nepohyblivost
 • Zdeňka - plicní embolie
 • Míša - leukemie, umírá
 • Alfréd - dlouhodobě nemocen
 • Terezka - nádor na mozku
 • Natálie - psychické problémy
 • Irena - angina pectoris, Alzheimerova choroba
 • Václav - problémy s páteří
 • Dorotka - psychické problémy
 • Blažena - psychické problémy
 • Josef- Alzheimerova choroba
 • Marie - onemocnění oběhového systému
 • Barbora - komplikace po operaci kolene
 • Roman - zápal plic, kolaps plíce, před operací
 • Karel - streptokok

Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám tak, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolesti; shlédni s otcovou láskou na našeho nemocné bratry a sestry  a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem. Amen.

Pokoj a dobro.

bratr Filip