Přípravy na neděli 17. června 2018

Velké a malé věci

Obvykle nemáme ani tušení, co je v našem životě velké, a co malé. Používám aplikaci v mobilu s krokoměrem. Ujít denně alespoň 10000 kroků znamená udělat první malý krůček, a pak další, a další. Deset tisíc kroků je zrhuba 7 kilometrů, za rok 2500 kilometrů (to je z Mirovic do Říma a zase zpátky). Je to jen přirovnání, ale ukazuje sílu malých kroků.

Zdá se, že máme spíš potíž s pochopením toho, jak velké jsou malé kroky. A tahle potíž se objevuje i na duchovní cestě. Bůh se dívá očima nejmenších, napsal kdosi. Selesián Anton Srholec napsal: "Nepotřebuješ hektary. Mendel učinil svůj větový objev v malé klášterní zahrádce uprostřed Brna." Podle Matky Terezy byl svatý ten, kdo "dělal malé věci s velkou láskou."

Bdělost

Velké okamžiky v našem životě jsou ty, kdy dokážeme, aspoň na chvíli otevřít oči a vidět. Buddha mluvil o probuzení, Ježíš o bdělosti. "Bděte se mnou!" byl Ježíšův požadavek na své přátele. Můj milý Anthony Mello napsal v knize, která se jmenuje Bdělost toto:

"Podívejte se, kolik lidí má bolavé srdce, kolik lidí se cítí osamněle, kolik je všude strachu, zmatenosti a kolik různých vnitřních, ale i vnějších bojů v sobě lidé živí. Řekněme, že by vám někdo ukázal způsob, jak se toho všeho zbavit. Řekněme, že by vám někdo ukázal způsob, jak zastavit toto obrovské plýtvání energií, zdravím a emocemi, plýtvání, které mají tyto strachy a boje na svědomí. Brali byste to? Řekněme, že by vám někdo ukázal způsob, jak skutečně milovat jeden druhého, jak žít v míru a lásce. Napadá vás něco potřebnějšího?"

Mello říká skandální slova: "Všechno je ok. Až se probudíte, otevřete oči, bude všechno v nejlepším pořádku. Ale prát se s člověkem, který spí svou noční můru nemá smysl."

Nehodnotit

Náboženství je tedy schopnost se dívat s láskou, nikoliv hodnotit. Hodnocení nechejme sektám, fanatikům a funkcionářům. Pravé náboženství se dívá a vidí v maličkých věcech velikost, která prostupuje a oživuje. Slyšeli jsme to dnes u proroka Ezechiele i v Ježíšově přirovnání k horčičnému zrníčku. Ale ruku na srdce. My tomu zkrátka nechceme uvěřit. Věříme v insitut ekonomického růstu, vítězům se zlatou medajlí, úspěšným, mistrům a docentům všeho možného.

Bůh tvoří vždycky z malých věcí, z odpadků, na místech, kde by to nikoho ani nenapadlo.

Pokoj a dobro a krásný den.

bratr Filip

Biblické texty na 11. neděli v mezidobí: Ez 17, 22-24, 2 Kor 5, 6-10 , Mk 4, 26-34


Příští týden mám dovolenou, vracím se až v neděli (v pondělí 25. budu už v Mirovicích)

V neděli 10. června se koná v Mirovicích bohoslužba od 10.h / Ivan

V pondělí 11. června bude od 18.h bohoslužba za nemocné / Lukáš

Fotografie z Petrových křtin v pondělí 11. června