Přípravy na neděli 18. února 2018

El Greco: Jan Křtitel a František z Assisi
El Greco: Jan Křtitel a František z Assisi

Milí přátelé.

Obrácení je nutné, protože denně jsme pokoušeni k tomu, abychom to vzdali.

Kněz Václav Vacek říká: Často nevidíme nebo nechceme vidět, že jsme mazaně sváděni: od podstatného k podružnému, od boží moudrosti ke své chytrosti, od věrnosti Bohu k vlastní svévoli, od Ježíšovy zbožnosti k vlastní zbožnosti, od být k mít, od sloužit k vládnout ...

Celé řípravy najdete opět na konci této stránky ke stažení v pdf.

Společenství modlitby

Každý den se můžeme spojit v modlitbě za uzdravení kolem 21. hodiny.

Všechny modlitby jsou čteny při pondělní bohoslužbě za nemocné (Mirovický husitský kostel, pondělí od 19.h), která je spojena se svátostí nemocných a vkládáním rukou)

Pokoj a dobro

bratr Filip