Přípravy na neděli 20. května 2018

Milí přátelé,

Letnice, Svátek Seslání Ducha Svatého, jsou největším a nejméně slaveným svátkem vůbec. Duch svatý je Ježíšův dar všem, kteří se rozhodli jej následovat. Hospodin Bůh zavolal na člověka: "Kde jsi?" On odpověděl: "Uslyšel jsem v zahradě tvůj hlas a bál jsem se. A protože jsem nahý, ukryl jsem se." (Gn 3, 9-10). Když nás Bůh hledá, tak vždy volá KDE JSI? Zavřu na chvíli oči, pomalu dýchám, a na Boží volání hned neodpovídám. Místo toho se rozhédnu. Podívám se na místo, kde je nyní mé srdce. Neutíkám se hned k laciným odpovědím a frázím, výmluvám. Jen pozoruji vnitřní svět, ať už je jakýkoliv. Vidím trosky? Vidím svůj život? Vidím masky a vše, do čeho jsem oblékal svou nahou duši? Tituly, funkce, profily, satusy? Vidím jak to všechno skrývalo mou pravou tvář. Adam odpovídá pravdivě: uslyšel Boha, ale měl strach, měl strach ukázat se před ním nahý, neboť jeho nahota by neschovala vinu...

Celé přípravy si můžete stáhnout na konci článku ve formátu pdf. Stejně tak si můžete stáhnout samostatně Svatodušní katechezi, kterou jsem měl letos pro biřmovance (texty jsou stejné).

Minulý týde měl můj tatínek vernisáž výstavy "Zamyšlení v modré" v Písku. Několik fotografií z výstavy si můžete prohlédnout zde. Autorem fotek je Jan Vávra:


Bohoslužba za nemocné

Každé pondělí se od 18. hodin scházíme k bohoslužbě nemocných. Seznam nemocných, za které se modlíme nyní: 

 • Kateřina 32 let, přijetí sebe sama, nalezení cesty k Bohu
 • Vladislav, po operaci kolene
 • Jan, pocit osamocení, úzkost
 • Sára, 23 let, nalezení lásky a vztahu
 • Ester (22) a Štěpán (19) - cystická fybróza plic
 • Marie (77) - artróza
 • Štěpán (81) - Alzheimerova choroba
 • Věra s nádorem na močovém měchýři a za její dceru Pavlínu, která o ni pečuje
 • Jan - hraniční porucha osobnosti
 • Eva - degenerativní nervové onemocnění, rodinné problémy
 • Jindra, psychické onemocnění, alkoholismus
 • Alena - uzdravení duše, uzdravení ze závilosti
 • Markéta - deprese
 • Lenka - roztroušená skleroza
 • Jana - po operaci
 • Petr - psychické onemocnění, po mrtvici
 • Hana- refrakterní celiakie, porucha krvetvorby
 • Jan - dlouhodobé onemocnění, deprese
 • Ester - mladá dívka, sebevražedné myšlenky
 • Jolana - odpuštění a uzdravení vztahů
 • Rozárka - po operaci očí, v léčebně
 • Milada - uzdravení z následků pádu
 • Jana - psychické problémy
 • Daniel - deprese, porucha imunity, zánět slinivky, astma
 • Tereza - deprese, úzkosti, panické ataky
 • Adam (16 let) - rostroušená skleroza
 • Jana - po operaci zad
 • Josef - nález na plicích
 • Eva - kožní onemocnění, uzdravení rod. vztahů
 • Marie - bolesti zad
 • Jan - Aspergrův syndrom, drogy, rozháraný život
 • Lukáš - za vnitřní uzdravení
 • Vanda - po operaci uší, hrozí sluchová vada
 • Zdeňka - plicní embolie
 • Terezka - nádor na mozku
 • Irena - angina pectoris, Alzheimerova choroba
 • Václav - problémy s páteří
 • Dorotka - psychické problémy
 • Josef - Alzheimerova choroba
 • Natálie - psychické problémy
 • Marie - onemocnění oběhového systému
 • Barbora - komplikace po operaci kolene
 • Karel - streptokok
 • Jana - chronické deprese, opakované pokusy o sebevraždu
 • Ivana - trombóza
 • Lukáš - pokus o léčbu ze závislosti na drogách
 • Karel - hluboké deprese, ztráta smyslu života
 • Eliška Marie - po operaci

Bože Otče, tvůj Syn ukázal, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolestí, křížů a zkoušek. Prosíme tě za všechny trpící bratry a sestry kdekoli na světě. Dej jim pocítit svou blízkost, útěchu a pomoc. Ať ti v odevzdanosti do tvé vůle pomáhají obětí zachraňovat svět. Ať poznají, žes je vyvolil mezi ty, které evangelium nazývá blahoslavenými.

Těším se na setkání s Vámi v neděli v Mirovicích od 17. hodin, kdy budu udílet svátost biřmování bratřím z prachatického sboru (káže br. Lukáš, eucharisti a svátost biřmování sloužím já). Stejně tak se můžeme vidět v pondělí při bohoslužbách nemocných od 18. hodin (káže br. Martin, eucharistii slouží br. Richard).

Pokoj a dobro milí přátelé.