Přípravy na neděli 24. června 2018

Janova energie

"Jeho jméno je Jan." Tuto větu napsal na tabulku Zachariáš, Alžbětin manžel a otec dítěte, který bude v celém Izraeli hlásat křest na odpuštění hříchů. Dítěte, které se bude víc než jen podobat mužům starého zákona jako byl Mojžíš, Izaiáš, Jeremiáš, Jonáš, nebo třeba Eliáš. Jan však zároveň ukáže Ježíše. Jeho energií je nejen pojmenování skutečnosti (úpadek, pokrytectví, ztráta pravé víry), jeho energií je odvaha sestoupit z vlastního místa, od sebe sama. Bude to právě Jan, který řekne: "On musí růst, já se však menšit."

Mystikové vědí, že tato věta je sama o sobě velkým učitelem. Nejen otcové pouště, ale i mnozí velcí kazatelé jí budou přímo prosyceni. Sv. Augustin řekne "Deus interior intimo meo" (Bůh je víc mnou než já sám, Bůh je mé vlastní Já). Dávno před ním vyzná sv. Pavel "Nežiji už já, ale žije ve mně Kristus." Tato dvě vyznání, ale nejsou bez Janovské energie, tedy bez odvahy sestupovat dolů, vůbec možné.

Vnější a vnitřní

Jan od Kříže o 16. století po Křtitelovi, napíše spis o Temné noci. V tomto pojednání rozliší vnější a vnitřní cestu (obě jsou důležité, oběma je zapotřebí projít!).Vnější cesta je plná smyslů (tělo zaplněné city a vášněmi, částečně ochromované strachem, smutkem, radostí, závislostmi, ale i chutěmi (apetitos). Tuto vnější stránku je zapotřebí nabídnout Bohu, aby jí zahalil temnou nocí, která nám ukáže to podstatné. Pak jsme schopni onono SESTUPU. Je to radost z těla, která zároveň na těle nelpí, radost ze života, který už nepotřebuje podmínky. Pak totiž Bůh přestává být "ubrouskem prostři se," ale přítelem a dokonce naší vlastní součástí, pravou a jedinou identitou.

Pohled k Jedinému

Václav Vacek v souvislosti s Janem Křtitelem ukazuje další aspekt Janovské energie: "Většinu lidí zaujímají místodržitelé více než Jediný." Často se necháváme strhnout slaboduchou energií "místodržitelů," nebo správců. Je jedno jak jim budeme říkat. Může to být moc politická (prezidenti, premiéři, ministři, předsedové). Mnoho lidí je přímo fascionováno "výroky" takových místodržitelů. Jan Křtitel upírá svůj zrak na Krista. Mnoho "odpovědných" občanů řekne, že Jan je právě tímhle nebezpečný. Jan ale nejen, že se nedívá na politiky, ale také ignoruje tehdejší církev. Vždyť měl být po otci knězem! On ale vstoupil na poušť (vzdal se kněžské slávy a moci)! To je "neslýchaná" věc. Zdá se však, že v době pronásledování je právě tento postoj oživující. Bude-li současná politika dál pokračovat v korumpování církve (rauty, vyznamenání, etc.) a ničení církve (restitutce, etc.), pak nám zbude opravdu jen Křtitelovská energie, která nebude pravděpodobně orámována nádherou chrámů, sborů a zlatých biskupských řetězů, ale bude přítomná tam, kde podle tohoto světa "nic není." Poteče kolem ní řeka, bude obepjata kameny a stromy a místo varhan bude znít ptačí zpěv. Možná bude ale i orámovaná mřížemi a ostnatým drátem, i tak tu bude.

Příští týden si budeme připomínat vraždu Milady Horákové. I ona měla v sobě Křtitelovskou energii. Nenechala se zlomit. Zdá se, že komonismus a nacismus v dnešní době spojily síly. Opět lžou. Opět slibují ochranu národa a zachování národní identity. Buďme prosím připraveni. Možná už brzy se ukáže jací doopravdy jsme. Zda se opíráme o Boha, nebo o strach.

Přeji vám krásnou neděli, pokojné dny a hodně odvahy.

Biblické texty ke Slavnosti Narození Jana Křtitele: Iz 49,1-6 / Sk 13,22-26 / Lk 1,57-66.80


V pondělí 25. června bude od 18.h bohoslužba za nemocné / Filip, Lukáš, Richard, Ivan

O dovolené jsem navštívil se svou dcerou poutní místa na západě Evropy.