Přípravy na neděli 25. března 2018

Milí přátelé,

na Květnou neděli tradičně čteme pašije. Slovo "pašije" (z latinského passio - utrpení) označuje oněch několik dní, kdy Ježíš přijel do Jeruzaléma, lámal chléb se svými učedníky, byl zrazen, zapřen, popliván, bičován a ukřižován a třetího dne vzkříšen. K četbě pašijí bychom mohli přidat i četbu jmen. Mohli bychom třeba začít četbou jmen židovských dětí, které zavraždili příznivci konečných řešení v Osvětimi. Pak bychom si mohli přečíst seznam obětí komunistické bestiality v padesátých letech. A nakonec bychom mohli přidat jména našich přátel, kteří zemřeli v beznaději - vlastní rukou. Někdo by mohl dopsat jméno své maminky, která zemřela v nemocnici - sama. Jiný by vyslovil jméno své ženy a svých dětí. A nakonec by nám došlo, že rány Kristovy neseme všichni.

více najdete v přípravách ke stažení na konci článku.

Bohoslužba za nemocné

Každé pondělí od 19.h se koná v našem kostele bohoslužba za nemocné. Neustále přicházejí další a další prosby o modlitby. Děkujeme vám za důvěru. Budeme se modlit, protože věříme, že nemocní a trpící jsou tím nejdůležitějším a nejvzácnějším, co máme. Náš kamarád Petr na minulé bohoslužbě fotil, tak se můžete podívat na pár obrázků:

Krátký článek o bohoslužbě za nemocné najdete také zde:  https://www.novinky.cz/vase-zpravy/jihocesky-kraj/pisek/1087-49484-v-mirovicich-probihaji-modlitby-za-nemocne-blizi-se-velikonocni-program.html

Pokud potřebujete přímluvnou modlitbu, nebo se chcete přímo zúčastnit, pak stačí přijít vždy v pondělí od 19.h do mirovického kostela. Prosby je možno posílat na mail profarnosti@gmail.com.

Tento týden se modlíme za tyto sestry a bratry:

 • Lenka - roztroušená skleroza
 • Jana - onkologické onemocnění, onemocnění páteře
 • Petr - psychické onemocnění, po mrtvici
 • Hana - refrakterní celiakie, porucha krvetvorby
 • Jan - dlouhodobé onemocnění, deprese
 • Ester - mladá dívka, sebevražedné myšlenky
 • Jolana - vnitřní obrácení, odpuštění a uzdravení vztahů
 • Marta - chronické onemocnění páteře
 • Rozárka - přichází o zrak
 • Anna - potíže s páteří
 • Helena - deprese
 • Georgi- leží na neurologii, hrozí převoz do LDN
 • Jana - psychické problémy
 • Daniel - deprese, porucha imunity, zánět slinivky, astma
 • Tereza - deprese, úzkosti, panické ataky
 • Adam - rostroušená skleroza
 • Alexandra - pečuje o Adama a manžela s Parkin. chorobou
 • Ester a Štěpán- cystická fybróza plic
 • Marie (77, artroza)
 • Štěpán (81, alzheimerova choroba)
 • Věra s nádorem na močovém měchýři
 • Pavlína (dcera pečující o Věru)
 • Jan - onemocnění oběhového systému
 • Jan - psychické problémy
 • Jan - hraniční porucha osobnosti
 • Petr - psychické problémy, neschopnost odpustit
 • Eva - onemocnění páteře, nervové problémy
 • Markéta - deprese
 • Jana - po operaci zad
 • Anna - po operaci páteře v Motole
 • Taťána - těžká chřipka, bolesti kloubů
 • Jan - Aspergrův syndrom, drogy, rozháraný život
 • Vanda - po operaci uší, hrozí sluchová vada
 • Daniel - vyčerpání organizmu po těžké chřipce
 • Magda - problémy s chůzí, nepohyblivost

Bože, spáso věřících, vyslyš prosby za naše nemocné bratry a sestry. Mají účast na utrpení tvého Syna. Poskytni jim ve svém milosrdenství pomoc. Navrať jim zdraví, ať se s nimi můžeme radovat z jejich uzdravení.

Velikonoce v Mirovicích

Na Zelený čtvrtek (29.03) se chystají dvě setkání. Dopoledne od 10.h se uskuteční diecézní bohoslužba za účastni všech kněží a jáhnů Plzeňské diecéze, kde spolu s bratrem biskupem obnoví všichni duchovní své sliby. Při bohoslužbách také požehnáme nový olej nemocných. Kázat bude bratr Filip. Večer se na vás těšíme při Sederové večeři od 18.h (vede bratr Martin).

Na Velký pátek (30.03) se od 15.h uskuteční křížová cesta (sraz je u kostela ve 14:45). Cesta je dlouhá asi 2km (půjdeme přes Horosedly zpět do Mirovic kolem katolického kostela a pak opět ke kostelu husitskému. Křížovou cestu vede bratr Ivan.

Na Bílou sobotu (31.03) vychází letos i Antonínská sobota. Tentokrát se ale sejdeme až večer kolem 19.30h na faře a poté půjdeme na vigilii do kostela. Tentokráte nás čeká poslech moderní sakrální hudby, čtení z české poezie 20. století a nakonec tradiční velikonoční obřady na Bílou sobotu (zapálení paškálu a žehnání vody). Vigilii povedou bratři Ivan a Filip.

Na Hod Boží Velikonoční (01.04.) se koná bohoslužba od 10.h. s udílením svátosti biřmování. Od 18. h pak začíná folk-rockový koncert skupiny Oboroh z jejich nového velikonočního alba.

Pokoj a dobro.

bratr Filip