Přípravy na neděli 28. ledna 2018

Milí přátelé, sestry a bratři. Věřím, že jste již rozhodnuti jít k prezidentským volbám. Sám budu volit profesora Drahoše. Každý ale ať se rozhodne podle svého svědomí. Volba nese vždy riziko neúspěchu, ale i úspěchu. Když volby nedopadnou podle našich představ, můžeme být chvíli smutní, ale pak je zapotřebí tu energii touhy po změně dál realizovat. Když volby dopadnou podle toho, co jsme chtěli, i pak je tu nebezpečí stagnace. Často se domníváme, že to za nás někdo vyřeší. Ve vztazích, v životě, v politice, všude je vidět ohromná touha po někom, kdo za nás vyřeší náš život. Naučili jsme se vidět viníky všude kolem, ale život je také schopnost unést vlastní prohry, nebo jak by to řekl Anthony Mello "posvětit své slzy", a to dokážeme jedině s Kristem. Čeká nás ještě mnoho pádů a vzletů vzhůru, ale vědomí, že nikdy nejsme sami, že každou minutou proniká blíž a blíž našemu srdci láskyplná přítomnost Boží, to samo je uzdravující. 


Společenství modlitby

Stále více lidí se připojuje k modlitbám, a stále více lidí naše modlitby potřebuje. Každý den, kdykoliv je čas, nebo kolem 21.h, se můžeme připojit k přímluvám, které mají ohromnou sílu. Poslyšte, co mi například napsala sestra Luba: "Zuzanka čeká po probuzení z umělého spánku na ústup otoku mozku. Včera byla převezena z jipky, je tam s ní maminka. Prý začíná komunikovat, vybavují se jí slova, zlepšila se. Čeká se na další operaci. Musí jí uzavřít hlavu. Moc tomu nerozumím, ale snad je to na dobré cestě. Už jsou z nemocnice všichni doma."

A tak i nadále prosíme za zdraví a sílu pro Zuzanku. 

Modleme se i za paní Janu trpící onemocněním páteře, která se navíc stará o těžce nemocného syna. Ať jí v těch nejtěžších chvílích podepřou všichni andělé a vědomí, že jsme v duchu s ní.

Dnes přidáváme do našich modliteb i Jana, který prochází krizí související s dlouhodobou nemocí,  se kterou si medicína neumí poradit. Ať jej Boží milost a světlo Kristovo posiluje. 

-----------------


Pozvánky

Antonínská sobota v Mirovicích

27. ledna od 9. hodin v Mirovicích - od 14.h přednáška Ivana Štampacha              

Autorské čtení z knížky "Když přicházejí andělé"

03. února od 19. hodin v Brně - Kadeřnictví Střihoruký Edward

Husitská pouť Plzeňské diecéze do Svaté země

14.-21.9.2018 (Letecký zájezd )

Svatá země je krajinou, kde Bůh mimořádně oslovil celé lidstvo v zájmu jeho duchovního vývoje. Zde vznikly biblické dějiny Starého a Nového zákona, které podnítily rozvoj nové civilizace na všech kontinentech. Zde je kolébka tří světových náboženství - židovství, křesťanství a islámu. Navštívit a poznávat místa Svaté země je určitě neopakovatelný a hluboký zážitek a stává se nábožensko-duchovním bohatstvím na celý život.                                                         

Pokoj a dobro

bratr Filip