Přípravy na neděli 28. října 2018

Slepá republika. Za nás se dívali jiní. Horáková i Toufar, básníci, muklové. Lhostejnost odvrátila zrak od kriminálů a šibenic. Pokládat věnce nestačí. Sobectví a strach jsou slepotou dneška. Modleme se: "Ať vidím a přece ať miluji." Amen. Mk 10,46-52 #kázánívjednomtweetu  

---

Program v Mirovicích na tento týden: Dnes po bohoslužbě požehnáme tři nové lípy před kostelem. V pondělí se setkáme v 18.h při bohoslužbě nemocných. V pátek v 18. h bude bohoslužba za zesnulé. Pokoj a dobro.