Přípravy na neděli 29. dubna 2018

Milí přátelé,

Plodem církve bez lásky je fanatismus, lpění na minulosti, lpění na formách, neboť obsah schází. Zůstávají pouze katechismy, základy víry, dogmata, ale obsah schází. Sladké hrozny z nichchž může vzejít dobré víno, dávající radost a osvěžení jsou plodem, který má svou chuť, svou sladkost, vyváženost, barvu. Svatý Augustin říká: "Víra bez lásky je k ničemu. Je-li spojena s láskou, je vírou křesťanovou, bez lásky je vírou ďáblovou. Připoj k víře lásku, aby byla vírou o jaké mluví sv. Pavel: "vírou, která se uplatňuje láskou" (Gal 5,6). Pak jsi nalezl křesťana, nalezl jsi obyvatele Jeruzaléma, nalezl jsi společníka andělů, našel jsi poutníka, který vzdychá na cestě. Spoj se s ním, je to tvůj přítel."

více najdete v přípravách ke stažení na konci článku.

Bohoslužba za nemocné

V pondělí 30. dubna budeme slavit společně Antonínské pondělí (setkání již od 12.h, a poté společná pouť do lomu, kde budeme sloužit bohoslužby za nemocné od 18.h pod Boží oblohou. Tento týden se opět modlíme za tyto sestry a bratry:

 • Markéta R., uzdravení
 • Kateřina, 32 let, přijetí svého handicapu a sebe sama, nalezení cesty k Bohu
 • Sára 23 let, nalezení lásky a vztahu
 • Ester (22) a Štěpán (19) - (cystická fybróza plic)
 • Marie (77, artroza)
 • Štěpán (81, alzheimerova choroba)
 • Věra s nádorem na močovém měchýři a za její dceru Pavlínu, která o ni pečuje
 • Jan - celkové vyčerpání organismu - onemocnění oběhového systému, a za jeho syna Honzíka s psychickými problémy
 • Jan E.- hraniční porucha osobnosti
 • Jan D. - pocit osamocení
 • Eva - onemocnění páteře, nervové problémy
 • Jindra, psychické onemocnění, alkoholismus
 • Alena - v léčebně pro odvykání návykových látek
 • Markéta- deprese
 • Lenka - roztroušená skleroza
 • Jana - onkologické onemocnění
 • Petr - psychické onemocnění, po mrtvici
 • Hana - refrakterní celiakie, porucha krvetvorby
 • Jan - dlouhodobé onemocnění, deprese
 • Ester - mladá dívka, sebevražedné myšlenky
 • Jolana - ochrana
 • Rozárka - po operaci očí, v léčebně
 • Jana - psychické problémy
 • Daniel - deprese, porucha imunity, zánět slinivky, astma
 • Tereza - deprese, úzkosti, panické ataky
 • Adam (16 let - rostroušená skleroza)
 • Jana- po operaci zad
 • Anna - po operaci páteře v Motole
 • Josef - nález na plicích
 • Jan - Aspergrův syndrom, drogy, rozháraný život
 • Vanda - po operaci uší, hrozí sluchová vada
 • Zdeňka - plicní embolie
 • Alfréd - dlouhodobě nemocen
 • Terezka - nádor na mozku
 • Irena - angina pectoris, Alzheimerova choroba
 • Václav - problémy s páteří
 • Dorotka - psychické problémy
 • Blažena - psychické problémy
 • Josef - Alzheimerova choroba
 • Natálie - psychické problémy
 • Marie - onemocnění oběhového systému
 • Barbora - komplikace po operaci kolene
 • Roman - zápal plic, kolaps plíce, před operací
 • Karel - streptokok
 • Jana - po operaci

Milosrdný Bože, Tvůj jednorozený Syn nesl naše neduhy a ukázal nám tak, jaká síla je skryta v trpělivém snášení bolesti; shlédni s otcovou láskou na našeho nemocné bratry a sestry a na všechny, které tíží bolesti a jiné útrapy nemoci, a uzdrav je. Dej, ať poznají, že ani v nemoci nejsou sami, ale zůstávají spojeni s Kristem. Amen.

Pokoj a dobro.