Přípravy na neděli 25. února 2018

Ikona Proměnění Páně
Ikona Proměnění Páně

Milí přátelé.

Staré teologické tradice zmiňují tzv. "tajemství osmého dne", ve svém výkladu o něm mluví i sv. Řehoř z Palamy. Abrahamův příběh i Proměnění na hoře je dotykem tohoto tajemství. Po šesti dnech stvoření, dne odpočinku, se počíná další etapa. Království Boží vstupuje znovu a znovu.

Celé přípravy naleznete na konci této stránky ve formátu pdf.

Společenství modlitby

Každé pondělí se od začátku února konají v mirovickém husitském kostele tzv. bohoslužby za nemocné. V přímluvách se modlíme za konkrétní lidi, kteří trpí nemocí těla či duše. Vedle silných příběhů, kdy došlo i k několika uzdravením, ale také neustáváme v prosbách za ty, kde se stav nelepší, kde lékaři mají "věc" za vyřízenou, a kde i nejbližší ztrácejí naději. Zkrátka alespoň tak rozumíme výzvě apoštola: "Vede se někomu z vás zle? Ať se modlí! Je někdo dobré mysli? Ať zpívá Pánu! Je někdo z vás nemocen? Ať zavolá starší církve, ti ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného, Pán jej pozvdvihne, a dopustil-li se hříchů, bude mu odpuštěno." (List Jakubův 5, 13-15). Víme, že nemáme žádnou moc, ale také víme, že cokoliv poprosí dva nebo tři, ve jménu Krista, bude vyslyšeno. A tak neustáváme a pokračujeme v modlitbách, protože každý nemocný člověk, je zároveň tím, skrze koho poznáváme živého Ježíše Krista.

Pokud potřebujete přímluvnou modlitbu, nebo se chcete přímo zúčastnit, pak stačí přijít vždy v pondělí od 19.h do mirovického kostela. A nebo stačí jen poslat text přímluvné modlitby (jméno a konkrétní prosbu), eventuelně je možné poslat i fotografii, a připojit se k nám v duchu. Prosby je možno posílat na e-mail profarnosti@gmail.com.

Pozvánka na setkání do Olomouce:

Pokud potřebujete duchovní radu, zpověď, rozhovor, nebo jen napsat, co vás trápí, pak prosím pište na můj mail poustevna@bratrfilip.cz nebo do zpráv na facebooku. Dopředu se omlouvám, že reaguji trochu pomalu, ale doprovázených bratří a sester je teď trochu víc. 

Pokoj a dobro.

bratr Filip