Přípravy na neděli 5. srpna 2018

Kdy jsme měli naposledy hlad? Nemyslím ze stresu a diet. Nechápeme cenu chleba třeba Osvětimi. Trpíme ale hladomorem vthahů. Ježíš je chléb života připravený neustále ve svatostánku srdce. Když z něj pojíme, vždy zůstane i pro druhé. Amen. J 6, 24-35 

Bohoslužby nemocných pokračují i o prázdninách každé pondělí od 19. hodin.

Od neděle do čtvrtka (5.-9.8.2018) jsme na Duchovních obnovách v Želviě. V pondělí 6. srpna bohoslužby za nemocné normálně pokračují v Mirovicích - slouží bratr Ivan.