Pro jeho jméno

Svatý Jan píše, že nám jsou odpuštěny hříchy pro Ježíšovo jméno. Jméno je ale jen slovo, do chvíle, než pochopíme jaký je jeho pravý význam. Ježíšovo jméno je Kristus, Spasitel, syn Boží, Mariin, syn tesařův a syn člověka. To celé by však neznamelalo vůbec nic, kdyby Ježíš nepřijal to nejdůležitější. Že je milovaný. "Ty jsi můj milovaný!" přesně to Ježíš přijímá. Když poklekáme před jeho jménem (ikonou, křížem, svátostí), poklekáme vždy před láskou; jí a jen jí se cele podrobujeme. Teď na konci roku, když hodnotíme, oslavujeme, radujeme se, nebo se třeba trápíme pro různé starosti, které nám předkládá naše ego, můžeme také zaslechnout tichý hlas našich andělů, kteří vyslovují naše jméno: milovaný, milovaná...