Propojení

Vše, co je na nebi, co je na zemi a co pod zemí, to vše je propojeno, vše se vzájemně ovlivňuje.

Hildegarda z Bingenu