Prosinec 2019/01

04.12.2019

Naše zranění jsou zároveň oním betlémským světlem, hvězdou za kterou máme jít, abychom se znovu setkali....