Ranní modlitba optinských starců

Pane, dej, abych s pokojem v duši přijal vše,
co mi přinese nadcházející den.
Dej, abych se cele odevzdal tvé svaté vůli.
Po celý den mě ve všem veď a posiluj.
Ať bych dostal jakékoliv zprávy během dne,
nauč mne je přijmout s pokojnou duší
a pevným přesvědčením,
že nade vším je tvá svatá vůle.
Ve všech mých skutcích a slovech
veď mé myšlenky a city.
Ve všech nepředvídaných situacích
mi nedej zapomenout,
že všechno je sesláno od tebe.
Nauč mne přímo a rozumně jednat
s každým členem mé rodiny,
abych nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, dej mi sílu přenést se přes útrapy
přicházejícího dne a přes všechny
události, které přinese.
Veď mou vůli a nauč mě modlit se,
věřit, doufat v tebe, trpět, odpouštět
a milovat. Amen.