Zázraky, které můžeme konat

Ježíš dal svým učedníkům moc křísit mrtvé a uzdravovat. Mnoho duchovních lidí po takových zázracích doslova prahne. Mnoho lidí touží takové zázraky spatřit. Ježíš ale také ukazoval svým učedníkům cestu jak toho dosáhnout. Nejprve milosrdenství, nejprve láska, nejprve smíření. To ostatní bude přidáno. A tak je to i dnes. Možná, že tím největším zázrakem dnešního dne by bylo, kdybychom nikoho neodsoudili, kdybychom se za každého, koho nesnášíme pomodlili, nebo kdybychom alespoň nevyslovili žádnou pomluvu.