Recykluj

Na procházce jsem se zastavil u žlutých kontejnerů. Samolepka na jednom z nich hlásala "recykluj, má to smysl." Napadlo mě, že rycklace je vlastně totéž jako pokání. Musíme do ruky vzít znovu to, co by se dalo označit za odpadky. Pokání je způsob jakým se hřích stává sám o sobě zdrojem nové naděje. Ježíšovými slovy: "Nečetli jste v Písmu slovo: Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích?" Lk 12,10-11