Riziko lásky

Frans Schwartz's "Agony in the Garden,"
Frans Schwartz's "Agony in the Garden,"

Láska je nejvyšším darem říká sv. Pavel. To lásku ukřižovali na kříži zbožní. Náboženství se od víry liší právě tím, že idea není schopna nést lásku, ta je vždycky jen v srdci člověka. My věříme v toho, který měl lásku takovou, že zemřel za své přátele. Krize tohoto světa, včetně krize církve, není v tom, že bychom měli špatné názory, znalosti, dovednosti, nebo byli špatnými lidmi. Je v tom, že nás děsí láska, která se daruje za druhé. Proč tomu tak je? C. S. Lewise odpovídá svým specifickým britským způsobem:

"Milujeme-li, jsme zranitelní. Milujte cokoliv, a vaše srdce se bude určitě trápit a nejspíš bude zlomeno. Chcete-li si být jisti tím, že si je zachováte nedotčené, nesmíte je dát nikomu, dkonoce ani zvířeti. Pečlivě si své srdce obalte koníčky a drobnými požitky. Vyhněte se všem závazkům. Bezpečně je uzamkněte v klenotnici nebo v rakvi svého sobectví. Ale v té klenotnici - bezpečné, temné, nehybné, bez přístupu vzduchu - se změní. Nebude zlomeno; stane se nezlomitelným, neproniknutelným, nevykoupitelným. Alternativou tragédie, nebo přinejmenším toho, že budete tragédii riskovat, je zatracení. Jediným místem mimo Nebe, kde můžete být dokonale bezpečni před všemi nebezpečími a zmatky, je peklo."