Rozjímání u hrobu Ivana Jirouse

Babička s konví a duše, který nevidíme. Ave. Vrátka, co vržou kousek dávné mše. "Pane, nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena." Pro jeho Pašije tě Božím prosím. Za chvíle kdy se stydíme. V hlíně pod lahváčem leží tvé Slovo Pane. A čeká na vzkříšení. Někdy hrál na schovku. Občas se ztratil. Jako my. Nepřestaň nás hledat, prosím. Na přímluvu svatých - básníků, hříšnejch až hanba, to s náma nezvdávej.
21. února 2019, Kostelní Vydří na hřbitově