S Kristem v ruinách

"Což jste nikdy nečetli v Písmech: 'Kámen, který stavitelé zavrhli, stal se kamenem úhelným; Hospodin to učinil a je to podivuhodné v našich očích'?" Ježíšova otázka se týká i těch, kterých se přišel zastat, těch, které měl za své. Malých, nevýznamných, hloupých, chudých, hříšných, nemocných. Jakoby v ruinách našeho života zaznělo: "Vem si všechno, co zůstalo, všechny své hříchy a nemoci. A pojď budeme společně stavět katedrálu." 

---

Stejnou výzvu uslyšel sv. František: "Jdi a obnov můj dům, který, jak vidíš, se rozpadá". Nejprve se muž z Assisi domníval, že jde jen o kostel sv. Daminána, pak pochopil, že se týká i jeho samotného, aby nakonec svým dílem přispěl k obnově církve a světa.