Sama sebou

14.12.2019

Za maskami se skrývá tvář. Tolik úkrytů, kde schovat sebe sama i před sebou. Úspěch a obdiv? Krize a zavržení? Jistě. Náboženství i ideologie, jakýkoliv postoj. Jistě. Zranění na těle i na duši. Všude je možné se skrývat. Dokonce i v nemoci. Richard Rohr říká, že jenom v Bohu můžeme dovolit být doopravdy a cele sami sebou: "Jenom když spočineme v Bohu, můžeme nalézt bezpečí, prostor, a nesmírnou svobodu být tím, čím jsme, vším, čím jsme, být většími i menšími než jsme."*  Na tomto místě však nejsou pouhá slova, ale jen slova, která se stávají tělem. Jsme pozváni do blízkosti tajemství, která nikdy "nerozlouskneme" pomocí mysli, ale můžeme je společně dýchat a vnímat jejich tep. A to je svatá přítomnost, nahá a uzdravující.

>>> <<<

Jen zmlkni před Bohem, duše má, vždyť on mi naději vlévá .(Žalm 62)

věnováno Glumovi, *Všechno má své místo