Satanův zástup

Ilya Repin, Pokušení Krista
Ilya Repin, Pokušení Krista

Satan. Slovo, které "zavání" středověkem. Slovo jehož překlad z hebrejštiny zní "žalobce". Ten, který obžalovává. Řekové používali slovo ďábel (diabolos = pomlouvač). Tím, že lidé přestali věřit na existenci ďábla svět zjevně nepřišel o onu radost pomlouvat a ukazovat prstem. Koneckonců můžeme si dnes ráno udělat malé cvičení. Natáhněte ruku a ukažte ukazováčkem nějakým směrem. Představte si, že tam stojí někdo, koho viníte ze své bolesti. A pak si svou ruku pořádně prohlédněte. Pod prstem, který zamířil "neomylně" k viníkovi jsou hned tři, které ukazují na mne samotného. Proto nám Ježíš řekl, abychom nikoho nesoudili, ale abychom víc usilovali o odpuštění a lásku? Snad ano. Satanův zástup je velký a přiznejme si, že dost často kráčíme právě uprostřed něj. Vystoupit je tak těžké, a budeme to zkoušet celý život, znovu a znovu, ale je to zjevně ta jediná možnost jak dojít k uzdravení.