Sestup ke sv. Michaelovi

Sestup do hlubin,

starších než vše, co jsem viděl

přítomnost posvěcená tichem, vůně pokoje

tady na dně můžu přijmout

kdybych neslehlal, nestál bych tu

a nepotkal bych ty, které můžu milovat, aniž bych soudil jejich cestu

na dně je cítit nicota mého ega

dechem je protkána skála

dotýkané kameny bosýma nohama

propast mých skutků a domělých poznání

jsem nic a on je vším

tma je neviditelným světlem

stejně jako hřích neviditelnou láskou