Ježíš nepotřebuje fake news

Falešné zprávy, fake news. Věřícím se nevyhýbají. Apoštol Jan píše: "Kdo říká, že je v světle, a přitom nenávidí svého bratra, je dosud ve tmě." (1J 2,9). Dokud nenávidíme jdeme jinou cestou než Ježíš. Matka Tereza říkala svým sestrám "nepropagujte Ježíše, nemluvte o něm, ale buďte jím". Totéž platí i v případě Božího království. Nemluvte o něm, nesměřujte do něj zástupy těch, kteří by podle vašich měřítek Království Boží potřebovali, ale setkejte se s druhými právě v něm.