Sexualita pod Richarda Rohra

Nedávno jsem narazil na úvahu františkána Richarda Rohra o sexualitě. Zdá se, že církev o těchto věcech mluvit neumí. Proto jsem za ta slova velmi vděčný.

Všichni jsme sexuální bytosti. Sexualita jednoduše znamená přitahování protějšků, polaritu protějšků, touhu po úplnosti, doplnění - po celistvosti. Jsou úrovně intimní touhy, která prostupuje všemi živými bytostmi a všemi lidmi: zjevení touhy po Bohu a potřeby druhého. Kdykoli vidíte něco, co nejste a co si přejete být a přijmout do sebe a odevzdat se tomu tak, abyste byli celiství, je to hledání Boha. To není špatné ani ostudné.

Naše sexuální touha není morální zkouškou od Boha. To Bůh nás učí, že sami v sobě nejsme celí, že musíme být ve vztahu. Proto nás Bůh všemi možnými prostředky z naší uzavřenosti vytahuje. Bez sexuality bychom žili soukromé sterilní životy a svět by byl chladný.