Síla, která nás utváří

Na obou stranách řeky jsou síly, které dávají vodě svůj směr, působí na její rychlost, dávají tvar, vedou ke klidným mělčinám zátok, i k vodopádům jejichž hloubku pouhé oko nedohlédne. Na obou březích jsou odpovědi, které nás utváří. Oceán, do kterého voda směřuje je symbolem propojení. I on má své nekonečné hlubiny, vše pohlcující temnotu, i nádherně lesknoucí se hladinu, tajemství, jehož nelze dosáhnout poznáním, ale jedině spojením.