Silnější než tento život

Radost v Bohu je silnější nežli tento život. Kdo jí dosáhl, ten nejen že se nebude ohlížet na bolest, nýbrž nebude dbát ani vlastního života. Láska je sladší než život, a poznání v Bohu, z něhož se rodí láska, je sladší než med a strdí. Láska neuhýbá a neděsí se ani položit život za milovaného.

Izák Syrský