Simone Weilová

24.08.2020

Zázrak na kříži nebyl v tom, že dobrý lotr pomyslel na Boha, ale v tom, že rozpoznal Boha ve svém sousedovi.


Bůh čeká jako žebrák - žebrá o naši lásku. Pokora v čekání nás připodobňuje Bohu.


Pane, ty víš, jak často jsme při svém hledání unaveni. Kdybychom byli na místě pohanské ženy z evangelia, pak bychom snad po první odmítavé odpovědi odešli a mysleli si, že nám vůbec nerozumíš. Dej nám milost, abychom obvinili sami sebe, že nerozumíme tvému srdci a že nemáme víru. Nepronikneme vlastními temnotami, když nepoznáme, že si přeješ, abychom ti porozuměli.