Skutečnost

Rozdvojená mysl nám občas našeptává "jsi špatný člověk", jindy zas "jsi skvělý". Ani jedno však není skutečné. Je to jen připoutanost k tomu, či onomu pohledu. Zkušenost Evangelia je taková, že "jsme milovaní, ať děláme špatné či dobré skutky". Spravedlivý a slušný člověk, teď řekne, že to není správné, že by pak jeho námaha k udržení si neposkvrněnosti byla přece marná. A tu mu Ježíš odpoví, že nepřišel povolat spravedlivé, ale hříšníky. A darebák a gauner si řekne, ano, mám ještě dost času, na poslední chvíli se obrátím, a on mě spasí, tak proč bych se namáhal. A tu i jemu Ježíš řekne: "Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu."