Proměna

Carl Gustav Jung říká něco, co s úctou a vděčností přijímám: "Proměna se uskuteční pouze v přítomnosti obrazů. Většina náboženství od počátku věků přicházela k poznání, že proměna se odehrává v přítomnosti obrazů, ne v přítomnosti pojmů. " Troufám si směle dodat jen volnou asociaci: "Bůh stvořil člověka, aby byl jeho obrazem, stvořil ho, aby byl obrazem Božím, jako muže a ženu je stvořil." (Genesis 1,27)