Slavnost Panny Marie

Slavnost Panny Marie. ŽENY nesou kříž svůj, často i náš; znají, co je tělo; na svět přicházíme skrze ně. Tělo je evangeliem života, Maria to ví. VÁNOCE jsou tajemstvím vtělení. Nemůžeme se stát Bohem, ale Bůh se stává člověkem. Skrze ženu! Amen. Lk 2, 16-21