Smlouváš o ceně?

26.07.2020

Jakýsi Peršan řekl: "Bůh se ti snaží něco prodat, ale ty to nechceš koupit. Pošetile smlouváš o ceně." A toto nyní cítím v srdci. Tady na prsou. On ti chce sebe darovat, ale ty to chceš koupit, levně, výhodně. Stále jen oko za oko.

Chceš koupit cokoliv, cokoliv nepotřebuješ, ale výhodně. Nějaký krám, zas "něco". A On se ti tu daruje, celý. Nahý a krásný. Krásná a čistá. Taková jaká jsi vždy byla. Takový jakým jsi vždy byl.

Bůh prodal všechno, co měl, aby tu zůstal pro tebe.

Háfíz byl moudrý chlap. Kéž by to křesťané aspoň trochu cítili...