Smysl

Většina lidí, které jsem navštívil, když umírali, tížila jediná otázka. Jestli jejich život měl nějaký smysl. Netrápili se tím, či oním hříchem, na to už nebyl čas ani síly. Trápili se zkrátka touto jedinou otázkou, jestli to všechno dohromady - to co utváří lidský život - mělo smysl, který by jejich život posvětil a dal jim milosrdnou pečeť smíření. Nemyslím si, že by o tom chtěli mluvit výhradně s knězem. Spíše by chtěli o tom všem mluvit s někým blízkým. To je ale něco, co prostě neumíme. Místo naslouchání trapně chlácholíme, místo držení za ruku, nabízíme naše řešení. A to posvátné, co přítomný okamžik nabízí pak mizí.