Sny o modlitbách

15.01.2020

Kdo se to za nás modlí, když usínáme,

když noc pohasíná v očích

a zůstává jen dech?

Kdo se to za nás modlí,

když bosí vyjdem k nebi,

když usnem na boku probodeném,

a jindy s křížem na zádech?

Je to jen prostá milost lásky,

nebo snad víra zoufalá?

Maličkým nablízku je anděl,

odemyká slzou, která doufala...