Sny o modlitbách

15.01.2020

kdo se to za nás modlí,

když usínáme,

když noc pohasíná v očích

a zůstává jen dech?

Kdo se to za nás modlí,

když bosí vyjdem k nebi,

když usnem na boku probodeném,

a jindy s křížem na zádech?

je to jen prostá milost lásky,

nebo snad víra zoufalá?

maličkým nablízku je anděl,

odmyká slzou, která doufala