Spatřit KRISTA v druhém i sobě

12.10.2020

detail obrazu v Magdale, foto @bratrfilip 2018
detail obrazu v Magdale, foto @bratrfilip 2018

Věřím, že náboženství nás má přivádět k Bohu. Pro mnoho z nás bylo křesťanství dlouhou dobu jen správným rozhodnutím, správným názorem, způsobem morálního zadostiučinění. Doufám, že se to nyní mění. Nemyslím si, že Ježíš přišel založit jen církev. To by bylo nesmírně málo. Ježíš přišel otevřít brány království nebeského a také to udělal a dělá. A používá k tomu, jak je jeho zvykem, nejenom slovo, ale především přítomnost, dotyk, život sám s jeho protiklady. 

Nikdy se nebál našich selhání. Vždy to byla spíš arogance moci a neschopnost soucitu, která nám bránila přijmout jej a následovat. Církve udělaly sami ze sebe svůj vlastní cíl. Začaly se podobat až příliš politickým stranám a byznysovým korporacím. A to je jejich velkou nemocí. Ve skutečnosti jsme tu jen proto, abychom ukazovali jako Maria na ikonách: ke Kristu, ne na sebe. To Ježíš je ta Cesta, Pravda i Život., ne naše falešná identita velekněží, zákoníků a spravedlivých morálních autorit. Bez něj nemůžeme dělat nic. 

Teď jsme všichni dostali příležitost (je nám darována každé ráno, v každém nádechu), zanechat vylepšování své vlastní verze, a následovat ve skrytosti srdce, otevírat se dechu milující přítomnosti a přestat si dělat starosti o zítřek. Zkrátka zanechat sítě, které budou lapat nové členy a naopak otevřít své srdce pro třeba jediného člověka na cestě. Nedělat z něj husitu, evangelíka či katolíka, ale svého bratra. Nepřesvědčovat ho svých názorech, ale zkrátka v něm rozpoznat Krista a milovat ho. A totéž dovolit vždy i u sebe. Nejsme majitelé Krista, jsme jeho přátelé:

To je mé přikázání, abyste se milovali navzájem, jako jsem já miloval vás. Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. 

Jan 15, 12-14


Občas zaslechnu stesk a nářek. Prý zrušené nebo omezené bohoslužby. Cha. Tak se podívejte na lékaře a sestry, na všechny, kteří pečují, pomáhají, dávají kus sebe pro záchranu druhých (dělali to vždy). Nefňukaj nad omezeními, ale v omezeních zachraňují druhé! Ne. Bohoslužby nikdo neomezil, nezrušil. Naopak. Bohoslužba byla vždy především služba těm...

Až to odezní, až bude zase všechno jako dřív, až bude jaro, až po Vánocích, až se mi omluví, až bude to a to...
Pořád na něco čekáme. Někteří křesťané říkají, že jejich židovští bratři čekají na Mesiáše, zatímco přece přišel. Ale on vlastně přišel a zase odešel, a teď na něj také čekají ;).
Zatímco Ježíš...

Uzdravení je na mnoha rovinách nesmírně bolestivé. Mnohdy se uzdravit nechceme. Nejen, že nám to bere naší domnělou identitu, pocit oběti - z něhož jsme směli obviňovat a řídit lidi okolo nás, ale uzdravení ve své podstatě mění a vede nás docela jinam. Tam, kde to neznáme. Obvykle raději budeme další roky a roky polykat hnis vytékající z naší duše,...